ΑΝΘΙΜΟΣ

Άι σιχτίρι ρε
Άι σιχτίρι ρε
Άντε πάλι, ας πιάσουμε το νήμα από την αρχή.
Άι σιχτίρι ρε
Πάνω από 28.000 οι ηλεκτρονικές υπογραφές για την ακύρωση της αναγόρευσης του Άνθιμου ως επίτιμου διδάκτορα του ΑΠΘ
Πάνω από 28.000 οι ηλεκτρονικές υπογραφές για την ακύρωση της αναγόρευσης του Άνθιμου ως επίτιμου διδάκτορα του ΑΠΘ
Αντιδράσεις για την κίνηση του Ιδρύματος
Πάνω από 28.000 οι ηλεκτρονικές υπογραφές για την ακύρωση της αναγόρευσης του Άνθιμου ως επίτιμου διδάκτορα του ΑΠΘ
Συλλέγουν υπογραφές για να ακυρωθεί η αναγόρευση του Άνθιμου ως επίτιμου διδάκτορα του ΑΠΘ
Συλλέγουν υπογραφές για να ακυρωθεί η αναγόρευση του Άνθιμου ως επίτιμου διδάκτορα του ΑΠΘ
Τι αναφέρεται στο κείμενο που συνοδεύει την ηλεκτρονική φόρμα συλλογής υπογραφών
Συλλέγουν υπογραφές για να ακυρωθεί η αναγόρευση του Άνθιμου ως επίτιμου διδάκτορα του ΑΠΘ