ΠΑΝΟΣ ΝΤΟΥΛΑΣ

Ένας αναπληρωτής αντιστοιχεί σε τρεις μόνιμους καθηγητές
Ένας αναπληρωτής αντιστοιχεί σε τρεις μόνιμους καθηγητές
Το ποσοστό των αναπληρωτών στην πραγματικότητα είναι μεγαλύτερο, καθώς στον αριθμό των μονίμων συνυπολογίζονται στελέχη εκπαίδευσης και αποσπασμένοι...
Ένας αναπληρωτής αντιστοιχεί σε τρεις μόνιμους καθηγητές
Μισθός εκπαιδευτικών. Παρελθόν, παρόν και προτάσεις για το μέλλον
Μισθός εκπαιδευτικών. Παρελθόν, παρόν και προτάσεις για το μέλλον
Ο μισθός και η μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών από το 2009 έως σήμερα, είναι ένα από το θέματα που θα παρουσιαστούν στο 12ο εκπαιδευτικό...
Μισθός εκπαιδευτικών. Παρελθόν, παρόν και προτάσεις για το μέλλον