ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλαδικές -ΕΠΑΛ: Οι λύσεις για το «Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές»
Πανελλαδικές -ΕΠΑΛ: Οι λύσεις για το «Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές»
Από τη Νέα Παιδεία (Φροντιστήριο) για τα θέματα της στις πανελλαδικές-ΕΠΑΛ 2020
Πανελλαδικές -ΕΠΑΛ: Οι λύσεις για το «Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές»
Βιολογία-Πανελλαδικές 2020: Τα θέματα απαιτούν ουσιαστική κατανόηση της ύλης και κρύβουν μικρές παγίδες
Βιολογία-Πανελλαδικές 2020: Τα θέματα απαιτούν ουσιαστική κατανόηση της ύλης και κρύβουν μικρές παγίδες
Πολύ καλά διατυπωμένα θέματα, διαβαθμισμένης δυσκολίας που καλύπτουν ευρύ φάσμα της ύλης, αλλά δεν απαιτούν μεγάλης έκτασης αιτιολογήσεις. Τα θέματα...
Βιολογία-Πανελλαδικές 2020: Τα θέματα απαιτούν ουσιαστική κατανόηση της ύλης και κρύβουν μικρές παγίδες
Έκθεση 2020: Ασάφεια στη διατύπωση αλλά εντάσσεται στους θεματικούς κύκλους που έχουν διδαχτεί
Έκθεση 2020: Ασάφεια στη διατύπωση αλλά εντάσσεται στους θεματικούς κύκλους που έχουν διδαχτεί
Εκτίμηση Θεμάτων Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας - Από το Ιδιωτικό ΓΕΛ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ
Έκθεση 2020: Ασάφεια στη διατύπωση αλλά εντάσσεται στους θεματικούς κύκλους που έχουν διδαχτεί
Αναγνώριση κολεγίων: "Κορυφαία πολιτική πράξη υπονόμευσης των πανεπιστημιακών πτυχίων"
Αναγνώριση κολεγίων: "Κορυφαία πολιτική πράξη υπονόμευσης των πανεπιστημιακών πτυχίων"
Το κεντρικό άρθρο του ενημερωτικού δελτίου του περιοδικού "Νέα Παιδεία" Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2020 αναφέρεται στο ζήτημα των κολεγίων, οι απόφοιτοι των...
Αναγνώριση κολεγίων: "Κορυφαία πολιτική πράξη υπονόμευσης των πανεπιστημιακών πτυχίων"