ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Συμμετοχή των εργαζομένων στην ιδιωτική εκπαίδευση στην απεργία της Θεσσαλονίκης
Συμμετοχή των εργαζομένων στην ιδιωτική εκπαίδευση στην απεργία της Θεσσαλονίκης
Σωματείο Εργαζομένων Φροντιστηρίων - Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης – Βορείου Ελλάδος - Σ.Ε.Φ.Ι.Ε Θ.-Β.Ε.
Συμμετοχή των εργαζομένων στην ιδιωτική εκπαίδευση στην απεργία της Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη: Κινητοποιήσεις γονέων και εκπαιδευτικών κατά της μετακίνησης σχολείων
Θεσσαλονίκη: Κινητοποιήσεις γονέων και εκπαιδευτικών κατά της μετακίνησης σχολείων
Αντιδράσεις μεταφορά σχολικών μονάδων του συγκροτήματος επί της οδού Κλεάνθους λόγω ανακαίνισης
Θεσσαλονίκη: Κινητοποιήσεις γονέων και εκπαιδευτικών κατά της μετακίνησης σχολείων