ΙΕΚ

Διοίκηση ΕΟΠΠΕΠ: Η ανακοίνωση των εργαζομένων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα
Διοίκηση ΕΟΠΠΕΠ: Η ανακοίνωση των εργαζομένων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα
Η διοίκηση του ΕΟΠΠΕΠ απαντά στην ανακοίνωση του συλλόγου εργαζομένων σχετικά με τις μετακινήσεις και την υποστελέχωση, όπως αναφέρουν, του οργανισμού
Διοίκηση ΕΟΠΠΕΠ: Η ανακοίνωση των εργαζομένων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα
Επαγγελματικά δικαιώματα ειδικοτήτων Τάξης Μαθητείας σε αντιστοίχιση με ειδικότητες Επ. Κατάρτισης Επιπέδου 5
Επαγγελματικά δικαιώματα ειδικοτήτων Τάξης Μαθητείας σε αντιστοίχιση με ειδικότητες Επ. Κατάρτισης Επιπέδου 5
Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης σχετικά με τη Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων για τις τάξεις μαθητείας
Επαγγελματικά δικαιώματα ειδικοτήτων Τάξης Μαθητείας σε αντιστοίχιση με ειδικότητες Επ. Κατάρτισης Επιπέδου 5
Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας σε ΕΠΑ.Σ, ΙΕΚ ΟΑΕΔ, ΕΠΑ.Λ και ΙΕΚ του Υπ. Παιδείας
Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας σε ΕΠΑ.Σ, ΙΕΚ ΟΑΕΔ, ΕΠΑ.Λ και ΙΕΚ του Υπ. Παιδείας
Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στις ΕΠΑ.Σ και ΙΕΚ του ΟΑΕΔ και στα ΕΠΑ.Λ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας
Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας σε ΕΠΑ.Σ, ΙΕΚ ΟΑΕΔ, ΕΠΑ.Λ και ΙΕΚ του Υπ. Παιδείας
Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ  και στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ
Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ  και στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ
 Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου     Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ Ο.Α.Ε.Δ.
Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ  και στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ