ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Ειδική Αγωγή- Μαθησιακές Δυσκολίες: εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων
Ειδική Αγωγή- Μαθησιακές Δυσκολίες: εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ειδική Αγωγή- Μαθησιακές Δυσκολίες: εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων
Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον, ΠΜΣ του τμήματος πολιτικών μηχανικών του ΔΠΘ
Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον, ΠΜΣ του τμήματος πολιτικών μηχανικών του ΔΠΘ
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, η έρευνα και η πρακτική εφαρμογή σε κλάδους Πολιτικού Μηχανικού
Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον, ΠΜΣ του τμήματος πολιτικών μηχανικών του ΔΠΘ
Μεταπτυχιακά σε Διδακτική, Έρευνα, Πληροφορική, Τεχνολογίες και Διοικηση - Αιτήσεις έως 31 Αυγούστου
Μεταπτυχιακά σε Διδακτική, Έρευνα, Πληροφορική, Τεχνολογίες και Διοικηση - Αιτήσεις έως 31 Αυγούστου
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μεταπτυχιακά σε Διδακτική, Έρευνα, Πληροφορική, Τεχνολογίες και Διοικηση - Αιτήσεις έως 31 Αυγούστου