ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Ειδήσεις και πληροφορίες για όλες τις υποτροφίες πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 

Υποτροφίες 70% σε εκπαιδευτικούς στο πρόγραμμα "Κλινική πρακτική στις ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες"
«Advanced Professional Certificate in Diagnosis and Intervention of Specific Learning Difficulties»
Υποτροφίες 70% σε εκπαιδευτικούς στο πρόγραμμα "Κλινική πρακτική στις ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες"