ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Υποτροφίες πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Υποτροφίες 70% σε εκπαιδευτικούς στο πρόγραμμα "Κλινική πρακτική στις ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες"
Υποτροφίες 70% σε εκπαιδευτικούς στο πρόγραμμα "Κλινική πρακτική στις ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες"
«Advanced Professional Certificate in Diagnosis and Intervention of Specific Learning Difficulties»
Υποτροφίες 70% σε εκπαιδευτικούς στο πρόγραμμα "Κλινική πρακτική στις ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες"