ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Ειδήσεις και πληροφορίες για όλες τις υποτροφίες πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 

ΙΚΥ: Χορήγηση 601 μεταδιδακτορικές υποτροφίες στην Ελλάδα
Ενημέρωση για την επικείμενη προκήρυξη προγράμματος χορήγησης υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών» – Β΄...
ΙΚΥ: Χορήγηση 601 μεταδιδακτορικές υποτροφίες στην Ελλάδα