ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1ο Συνέδριο ΟΛΜΕ/ΟΕΛΜΕΚ στην Αθήνα στις 15/2- (Πρόγραμμα- Αίτηση)
1ο Συνέδριο ΟΛΜΕ/ΟΕΛΜΕΚ στην Αθήνα στις 15/2- (Πρόγραμμα- Αίτηση)
«Τα ψηφιακά μέσα στη Β/θμια εκπαίδευση: Αξιοποιώντας την έως τώρα εμπειρία για τον σχεδιασμό του μέλλοντος», συνέδριο στην Αθήνα
1ο Συνέδριο ΟΛΜΕ/ΟΕΛΜΕΚ στην Αθήνα στις 15/2- (Πρόγραμμα- Αίτηση)