ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

Στον αέρα είναι ο προγραμματισμός χιλιάδων πτυχιούχων για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές στα ελληνικά ΑΕΙ
Στον αέρα είναι ο προγραμματισμός χιλιάδων πτυχιούχων για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές στα ελληνικά ΑΕΙ
Στον αέρα οι μεταπτυχιακές σπουδές
Στον αέρα είναι ο προγραμματισμός χιλιάδων πτυχιούχων για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές στα ελληνικά ΑΕΙ
Το νέο σύστημα υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης
Το νέο σύστημα υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης
Σημαντικές αλλαγές στην αρχιτεκτονική της υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου αλλά και στον τρόπο επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης προβλέπει το...
Το νέο σύστημα υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης