Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ

ΔΕΥΑ

Νέα προκήρυξη για εποχικές προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Βόλου
Προσλήψεις προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής...
Νέα προκήρυξη για εποχικές προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Βόλου