ΒΡΙΣΚΩ ΔΟΥΛΕΙΑ

2 Προσλήψεις στελεχών στο Δήμο Πειραιά
2 Προσλήψεις στελεχών στο Δήμο Πειραιά

Ο ∆ήµος Πειραιά ανακοινωνει την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο (2) άτοµα για την υλοποίηση της Β’ Φάσης Ευρωπαϊκού έργου “BLUACT” στο...

2 Προσλήψεις στελεχών στο Δήμο Πειραιά
Εργάτες καθαριότητας στο δήμο Ζαγορά
Εργάτες καθαριότητας στο δήμο Ζαγορά

Ο Δήμαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά...

Εργάτες καθαριότητας στο δήμο Ζαγορά