ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

Χημεία: Αυξημένης δυσκολίας θέματα που καλύπτουν μεγάλο φάσμα της ύλης και απαιτούν εκτενείς απαντήσεις
Εκτιμήσεις για τα θέματα της Χημείας από τα "Εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία"
Χημεία: Αυξημένης δυσκολίας θέματα που καλύπτουν μεγάλο φάσμα της ύλης και απαιτούν εκτενείς απαντήσεις
Αναμενόμενα με μέτριο βαθμό δυσκολίας τα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Εκτιμήσεις από το Φροντιστήριο Ορόσημο για τα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας¨ (νέο σύστημα και παλαιό)
Αναμενόμενα με μέτριο βαθμό δυσκολίας τα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας