ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Αιτήσεις για 130 κορυφαία E-learning Σεμινάρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Αιτήσεις για 130 κορυφαία E-learning Σεμινάρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Αιτήσεις για 130 κορυφαία E-learning Σεμινάρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή (ΕΑΕ) 500 ωρών του Παν Δυτ. Μακεδονίας
Ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή (ΕΑΕ) 500 ωρών του Παν Δυτ. Μακεδονίας
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ως Δημόσιος Πανεπιστημιακός Φορέας,  διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στη διαμόρφωση προγραμμάτων...
Ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή (ΕΑΕ) 500 ωρών του Παν Δυτ. Μακεδονίας