ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Ετήσια Επιμόρφωση στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπ/σης του Παν.Πελοποννήσου
Ετήσια Επιμόρφωση στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπ/σης του Παν.Πελοποννήσου
Εξειδίκευση στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης για όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, τα υποψήφια στελέχη και διευθυντές καθώς και τους...
Ετήσια Επιμόρφωση στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπ/σης του Παν.Πελοποννήσου
Σύλλογος ΠΕ Κορυδαλλού - Αγ. Βαρβάρας: Κοινή στάση της πλειοψηφίας των διευθυντών του Κορυδαλλού σχετικά με την εξ αποστάσεως επιμόρφωση για την αξιολόγηση
Σύλλογος ΠΕ Κορυδαλλού - Αγ. Βαρβάρας: Κοινή στάση της πλειοψηφίας των διευθυντών του Κορυδαλλού σχετικά με την εξ αποστάσεως επιμόρφωση για την αξιολόγηση
Σύλλογος ΠΕ Κορυδαλλού - Αγ. Βαρβάρας
Σύλλογος ΠΕ Κορυδαλλού - Αγ. Βαρβάρας: Κοινή στάση της πλειοψηφίας των διευθυντών του Κορυδαλλού σχετικά με την εξ αποστάσεως επιμόρφωση για την αξιολόγηση
Σύλλογος ΠΕ Ν. Ρεθύμνης: Κοινή στάση των Διευθυντών του Ρεθύμνου σχετικά με την εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση για την αξιολόγηση
Σύλλογος ΠΕ Ν. Ρεθύμνης: Κοινή στάση των Διευθυντών του Ρεθύμνου σχετικά με την εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση για την αξιολόγηση
Σύλλογος ΠΕ Ν. Ρεθύμνης
Σύλλογος ΠΕ Ν. Ρεθύμνης: Κοινή στάση των Διευθυντών του Ρεθύμνου σχετικά με την εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση για την αξιολόγηση
Δελτίο τύπου των Συλλόγων ΠΕ Α Αθηνών, "Αθηνά", "Αριστοτέλης", "Παρθενώνας" για τη συνάντηση με τους διευθυντές για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση
Δελτίο τύπου των Συλλόγων ΠΕ Α Αθηνών, "Αθηνά", "Αριστοτέλης", "Παρθενώνας" για τη συνάντηση με τους διευθυντές για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση
εξ αποστάσεως επιμόρφωση
Δελτίο τύπου των Συλλόγων ΠΕ Α Αθηνών, "Αθηνά", "Αριστοτέλης", "Παρθενώνας" για τη συνάντηση με τους διευθυντές για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση