ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Α. Κοκκόσης είναι ο πρόεδρος του νέου συλλόγου μελών ΔΕΠ του Παν. δυτ. Αττικής
Ο Α. Κοκκόσης είναι ο πρόεδρος του νέου συλλόγου μελών ΔΕΠ του Παν. δυτ. Αττικής
Συγκροτήθηκε σε σώμα το  πρώτο εκλεγμένο Δ.Σ του ΕΣΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που προέκυψε από τις εκλογές της 5ης Φεβρουαρίου , ως εξής:
Ο Α. Κοκκόσης είναι ο πρόεδρος του νέου συλλόγου μελών ΔΕΠ του Παν. δυτ. Αττικής
Μεταπτυχιακό στην Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών
Μεταπτυχιακό στην Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών
Τα τμήματα «Βιοϊατρικών Επιστημών», «Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το...
Μεταπτυχιακό στην Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών