ΚΟΣΜΟΣ

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες προετοιμάζονται για την ηλεκτροκίνηση
Οι αυτοκινητοβιομηχανίες προετοιμάζονται για την ηλεκτροκίνηση
Η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης απαιτεί την κατάλληλη προσαρμογή των εργοστασίων παραγωγής αυτοκινήτων και εξαρτημάτων. Οι ευρωπαϊκές...
Οι αυτοκινητοβιομηχανίες προετοιμάζονται για την ηλεκτροκίνηση