ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

30 προσλήψεις για στελέχωση κατασκήνωσης στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα
30 προσλήψεις για στελέχωση κατασκήνωσης στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη των αναγκών...

30 προσλήψεις για στελέχωση κατασκήνωσης στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα
Αποτελέσματα κλήρωσης για τη συμμετοχή σε κατασκηνώσεις για τα παιδιά εκπαιδευτικών μελών της ΟΛΜΕ - Δείτε τα ονόματα
Αποτελέσματα κλήρωσης για τη συμμετοχή σε κατασκηνώσεις για τα παιδιά εκπαιδευτικών μελών της ΟΛΜΕ - Δείτε τα ονόματα
παιδικές κατασκηνώσεις
Αποτελέσματα κλήρωσης για τη συμμετοχή σε κατασκηνώσεις για τα παιδιά εκπαιδευτικών μελών της ΟΛΜΕ - Δείτε τα ονόματα
Δ ΕΛΜΕ Αν. Αττικής: Παράταση για επιδότηση στις παιδικές κατασκηνώσεις
Δ ΕΛΜΕ Αν. Αττικής: Παράταση για επιδότηση στις παιδικές κατασκηνώσεις

Ύστερα από αίτημα της Δ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής προκειμένου να λάβουν παράταση οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που θέλουν να εγγράψουν τα παιδιά τους...

Δ ΕΛΜΕ Αν. Αττικής: Παράταση για επιδότηση στις παιδικές κατασκηνώσεις