ΓΟΝΙΔΙΑ

Έβαλαν στόχο να χαρτογραφήσουν τα γονίδια όλων των γνωστών ειδών πολύπλοκης ζωής
Έβαλαν στόχο να χαρτογραφήσουν τα γονίδια όλων των γνωστών ειδών πολύπλοκης ζωής
Επιστήμονες άρχισαν σήμερα ένα ευρύ πρόγραμμα για τη χαρτογράφηση του γενετικού κώδικα του 1,5 εκατομμυρίου γνωστών ειδών πολύπλοκης ζωής στη Γη και...
Έβαλαν στόχο να χαρτογραφήσουν τα γονίδια όλων των γνωστών ειδών πολύπλοκης ζωής