ΕΛΤΑ

Έλεγχος στα ΕΛΤΑ για τυχόν αθέμιτες πρακτικές
Έλεγχος στα ΕΛΤΑ για τυχόν αθέμιτες πρακτικές
Έλεγχος στα ΕΛΤΑ πραγματοποιήθηκε σήμερα από τη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και την οικονομική αστυνομία στο πλαίσιο της...
Έλεγχος στα ΕΛΤΑ για τυχόν αθέμιτες πρακτικές
ΕΛΤΑ: Καμία χρέωση σε αντικείμενα με ένδειξη «Τελωνειακώς Ελεύθερο»
ΕΛΤΑ: Καμία χρέωση σε αντικείμενα με ένδειξη «Τελωνειακώς Ελεύθερο»
Καμία χρέωση στα αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου με το ειδικό αυτοκόλλητο "Τελωνειακώς Ελεύθερο» ή σφραγίδα τελωνείου
ΕΛΤΑ: Καμία χρέωση σε αντικείμενα με ένδειξη «Τελωνειακώς Ελεύθερο»