ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Διορία μέχρι τη Δευτέρα να τροποποιήσετε τον προϋπολογισμό: Τελεσίγραφο Βρυξελλών στη Ρώμη
Διορία μέχρι τη Δευτέρα να τροποποιήσετε τον προϋπολογισμό: Τελεσίγραφο Βρυξελλών στη Ρώμη
Απόκλιση "άνευ προηγουμένου στην ιστορία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης"
Διορία μέχρι τη Δευτέρα να τροποποιήσετε τον προϋπολογισμό: Τελεσίγραφο Βρυξελλών στη Ρώμη