ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

Εργάτες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος
Εργάτες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για...

Εργάτες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος