ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

6 εργάτες και οδηγοί στο Δήμο Πεντέλης
6 εργάτες και οδηγοί στο Δήμο Πεντέλης

O Δήμος Πεντέλης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξη (6)...

6 εργάτες και οδηγοί στο Δήμο Πεντέλης
Εργάτες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος
Εργάτες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για...

Εργάτες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος