ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εκδήλωση του Εκπαιδευτικού Ομίλου και της Φοιτητικής Πορείας σήμερα Σάββατο στο Σήμα
Εκδήλωση του Εκπαιδευτικού Ομίλου και της Φοιτητικής Πορείας σήμερα Σάββατο στο Σήμα
Με αφορμή τις εξελίξεις στην εκπαίδευση ο Εκπαιδευτικός Όμιλος - Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης και η Φοιτητική Πορεία διοργανώνουν εκδήλωση σήμερα...
Εκδήλωση του Εκπαιδευτικού Ομίλου και της Φοιτητικής Πορείας σήμερα Σάββατο στο Σήμα