ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αγωνιστική Παρέμβαση Ηρακλείου: Χαιρετισμός μαθητικού συλλαλητηρίου
Αγωνιστική Παρέμβαση Ηρακλείου: Χαιρετισμός μαθητικού συλλαλητηρίου
Χαιρετίζουμε τη μαζική αντίσταση του μαθητικού κινήματος ενάντια στα βάρβαρα μέτρα της ισοπέδωσης των μορφωτικών δικαιωμάτων της νεολαίας που...
Αγωνιστική Παρέμβαση Ηρακλείου: Χαιρετισμός μαθητικού συλλαλητηρίου
Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών Ηρακλείου: Μια οφειλόμενη απάντηση στην Αγωνιστική Συσπείρωση - ΠΑΜΕ
Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών Ηρακλείου: Μια οφειλόμενη απάντηση στην Αγωνιστική Συσπείρωση - ΠΑΜΕ
Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών ν. Ηρακλείου
Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών Ηρακλείου: Μια οφειλόμενη απάντηση στην Αγωνιστική Συσπείρωση - ΠΑΜΕ
Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών ν. Ηρακλείου: Καταγγέλλουμε την απόφαση της πλειοψηφίας του ΔΣ της ΕΛΜΕ
Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών ν. Ηρακλείου: Καταγγέλλουμε την απόφαση της πλειοψηφίας του ΔΣ της ΕΛΜΕ
Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών ν. Ηρακλείου
Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών ν. Ηρακλείου: Καταγγέλλουμε την απόφαση της πλειοψηφίας του ΔΣ της ΕΛΜΕ
Αγωνιστική Παρέμβαση Ηρακλείου: Μερικά ερωτήματα που ξέχασε… να απαντήσει η Εκπαιδευτική Προοπτική
Αγωνιστική Παρέμβαση Ηρακλείου: Μερικά ερωτήματα που ξέχασε… να απαντήσει η Εκπαιδευτική Προοπτική
Για την Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών Ν. Ηρακλείου: Νίκος Γαλάνης & Ζαμπία Παπαδάκη
Αγωνιστική Παρέμβαση Ηρακλείου: Μερικά ερωτήματα που ξέχασε… να απαντήσει η Εκπαιδευτική Προοπτική
Καταγγελία τραμπούκικης στάσης αποσπασμένου εκπαιδευτικού στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης
Καταγγελία τραμπούκικης στάσης αποσπασμένου εκπαιδευτικού στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ N. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Καταγγελία τραμπούκικης στάσης αποσπασμένου εκπαιδευτικού στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης
Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών ν. Ηρακλείου: Όλοι την Παρασκευή στις 11πμ στην Πλατεία Ελευθερίας
Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών ν. Ηρακλείου: Όλοι την Παρασκευή στις 11πμ στην Πλατεία Ελευθερίας
Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών ν. Ηρακλείου
Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών ν. Ηρακλείου: Όλοι την Παρασκευή στις 11πμ στην Πλατεία Ελευθερίας
Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών ν. Ηρακλείου: Οι πρόσφατες μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των αναπληρωτών και η σιωπή της πλειοψηφίας του Δ.Σ της ΕΛΜΕ
Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών ν. Ηρακλείου: Οι πρόσφατες μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των αναπληρωτών και η σιωπή της πλειοψηφίας του Δ.Σ της ΕΛΜΕ
Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών ν. Ηρακλείου
Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών ν. Ηρακλείου: Οι πρόσφατες μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των αναπληρωτών και η σιωπή της πλειοψηφίας του Δ.Σ της ΕΛΜΕ