Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 13 Σεπτέμβριος, 2017 - 14:19 | Στην Κατηγορία:

Υπουργείο Παιδείας 

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 4, του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-09-1985) περί «Δομής και λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις».

2. Την παρ. 5 του αρ. 3 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α)

3. Τη με αρ. πρωτ. Φ.12/657/70691/Δ1/ 26-04-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 1324Β /11-05-2016) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου».

4. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) με θέμα «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το εδ. στ’, της παρ. 5, του άρθρου 25, του Π.Δ. 114/14 (ΦΕΚ 181/Α/29-08-2014), σύμφωνα με το οποίο το Τμήμα Γ΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής είναι αρμόδιο για «το πλαίσιο λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων, εκδρομών – περιπάτων, επισκέψεων, μετακινήσεων, προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση της μαθητικής ζωής και τη φοίτηση των μαθητών όλων των τύπων σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

6. Την παρ. 1, του άρθρου 14, της με αρ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340/Β/2002), περί «Καθορισμού καθηκόντων Προϊσταμένων, Διευθυντών, Συμβούλων, Συλλόγου Διδασκόντων».

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 147335/B1/6-9-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ του ΥΠΠΕΘ.

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή Pdf

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα