Κάνε δωρεάν την εγγράφη σου!

Διεκδίκησε υποτροφίες σε πάνω από 350 μεταπτυχιακά προγράμματα

Πάρε συμβουλές για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου

Κάνε δωρεάν ψυχομετρικά τεστ

Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Πρόταση για ένα δίκαιο, αντικειμενικό, πολυπαραγοντικό, ανανεωτικό σύστημα επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 21 Απρίλιος, 2017 - 12:36 | Στην Κατηγορία:

Του Δημήτρη Καγκελάρη

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με εκπαιδευτική υπηρεσία 8 έτη που είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ      (μέχρι 10 μόρια)

 α) Εκπαιδευτική υπηρεσία: 7ΜΟΡΙΑ

 1μοριο για κάθε έτος πέραν των ελάχιστων απαιτούμενων

 β) Διοικητική εμπειρία: 3ΜΟΡΙΑ

  ι) Θητεία Σχολικού Συμβούλου, Διευθυντή Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Γραφείου:                   

                                                                                          1 μόριο / έτος και μέχρι 3 μόρια

 ιι) Θητεία Διευθυντή ή Υποδιευθυντή  Σχολικής Μονάδας., ΣΔΕ, ΙΕΚ:

                                                                                         0,5 μόρια / έτος και μέχρι 1 μόριο

ιιι) Θητεία ως μέλος Υπηρεσιακού Συμβουλίου:            0,5 μόρια / έτος και μέχρι 1 μόριο

 

Β) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ        (μέχρι 20 μόρια)

 

α) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών: μέχρι 6 μόρια

Διδακτορικό δίπλωμα; 6 μόρια

Μεταπτυχιακό δίπλωμα  ειδίκευσης: (120 ECTS) 4 μόρια

Μεταπτυχιακό δίπλωμα  ειδίκευσης: (60 ECTS) 2 μόρια

β)Δεύτερο Πτυχίο Πανεπιστημίου η ΤΕΙ: (120 ECTS) 4μόρια

γ) Γνώση ξένων γλωσσών: μέχρι 5 μόρια

Για κάθε γλώσσα, ανεξάρτητα του αριθμού των γλωσσών,

Πιστοποιημένη γνώση επιπέδου ανώτερου του Β2  2μορια

Πιστοποιημένη γνώση επιπέδου Β2;  1μοριο

δ) Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ: μέχρι 2 μόρια

Πιστοποιημένη γνώση επιπέδου 1: 1μοριο

Πιστοποιημένη γνώση επιπέδου 2: 2μορια

ε) Επιμόρφωση σε Πανεπιστήμια διάρκειας τουλάχιστον 400ωρων στη Διοίκηση σχολικών μονάδων: 2μορια

στ) Επιμόρφωση ΑΣΠΑΙΤΕ: 1μοριο

Γ) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΣΕΥΣΗΣ         (μέχρι 10 μόρια)

α) Για τους υποψήφιους που δεν είχαν ποτέ θητεία σε θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Σχολικής Μονάδας: 10 μόρια.

β) Για τους υποψήφιους που έχουν διατελέσει ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σχολικής Μονάδας, για κάθε έτος θητείας θα αφαιρείται 1 μόριο και μέχρι τα 8 έτη.

Συνεπώς, η μοριοδότηση των υποψηφίων στο κριτήριο αυτό θα προκύπτει από τον τύπο

Μ = (10-Ε)

όπου Ε = ο αριθμός ετών κατά τα οποία ο υποψήφιος έχει διατελέσει ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σχολικής Μονάδας (0 < Ε <8)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ: Α+Β+ Γ = 10+20+10 = 40 ΜΟΡΙΑ


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα