το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό γεγονός της χρονιάς είναι εδώ!
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Πρόταση για ένα δίκαιο, αντικειμενικό, πολυπαραγοντικό, ανανεωτικό σύστημα επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 21 Απρίλιος, 2017 - 12:36 | Στην Κατηγορία:

Του Δημήτρη Καγκελάρη

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με εκπαιδευτική υπηρεσία 8 έτη που είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ      (μέχρι 10 μόρια)

 α) Εκπαιδευτική υπηρεσία: 7ΜΟΡΙΑ

 1μοριο για κάθε έτος πέραν των ελάχιστων απαιτούμενων

 β) Διοικητική εμπειρία: 3ΜΟΡΙΑ

  ι) Θητεία Σχολικού Συμβούλου, Διευθυντή Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Γραφείου:                   

                                                                                          1 μόριο / έτος και μέχρι 3 μόρια

 ιι) Θητεία Διευθυντή ή Υποδιευθυντή  Σχολικής Μονάδας., ΣΔΕ, ΙΕΚ:

                                                                                         0,5 μόρια / έτος και μέχρι 1 μόριο

ιιι) Θητεία ως μέλος Υπηρεσιακού Συμβουλίου:            0,5 μόρια / έτος και μέχρι 1 μόριο

 

Β) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ        (μέχρι 20 μόρια)

 

α) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών: μέχρι 6 μόρια

Διδακτορικό δίπλωμα; 6 μόρια

Μεταπτυχιακό δίπλωμα  ειδίκευσης: (120 ECTS) 4 μόρια

Μεταπτυχιακό δίπλωμα  ειδίκευσης: (60 ECTS) 2 μόρια

β)Δεύτερο Πτυχίο Πανεπιστημίου η ΤΕΙ: (120 ECTS) 4μόρια

γ) Γνώση ξένων γλωσσών: μέχρι 5 μόρια

Για κάθε γλώσσα, ανεξάρτητα του αριθμού των γλωσσών,

Πιστοποιημένη γνώση επιπέδου ανώτερου του Β2  2μορια

Πιστοποιημένη γνώση επιπέδου Β2;  1μοριο

δ) Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ: μέχρι 2 μόρια

Πιστοποιημένη γνώση επιπέδου 1: 1μοριο

Πιστοποιημένη γνώση επιπέδου 2: 2μορια

ε) Επιμόρφωση σε Πανεπιστήμια διάρκειας τουλάχιστον 400ωρων στη Διοίκηση σχολικών μονάδων: 2μορια

στ) Επιμόρφωση ΑΣΠΑΙΤΕ: 1μοριο

Γ) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΣΕΥΣΗΣ         (μέχρι 10 μόρια)

α) Για τους υποψήφιους που δεν είχαν ποτέ θητεία σε θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Σχολικής Μονάδας: 10 μόρια.

β) Για τους υποψήφιους που έχουν διατελέσει ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σχολικής Μονάδας, για κάθε έτος θητείας θα αφαιρείται 1 μόριο και μέχρι τα 8 έτη.

Συνεπώς, η μοριοδότηση των υποψηφίων στο κριτήριο αυτό θα προκύπτει από τον τύπο

Μ = (10-Ε)

όπου Ε = ο αριθμός ετών κατά τα οποία ο υποψήφιος έχει διατελέσει ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σχολικής Μονάδας (0 < Ε <8)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ: Α+Β+ Γ = 10+20+10 = 40 ΜΟΡΙΑ


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα