Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών ΔΕ


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 15 Δεκέμβριος, 2017 - 12:08 | Στην Κατηγορία:

Υπουργείο Παιδείας

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26 τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 (Φ.Ε.Κ.159/01-8-2008 τ. Α΄), σχετικά με τις παραιτήσεις εκπ/κών από την Υπηρεσία στη διάρκεια του διδακτικού έτους, η οποία τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.6, εδάφιο β του άρθρου 329, του Ν.4072/2012 (Φ.Ε.Κ.86 τ. Α΄/ 11-4-2012), αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.20, του άρθρου 36 του Ν.4186/2013 (Φ.Ε.Κ.193 τ. Α΄/ 17-9-2013) και τροποποιήθηκε εκ νέου από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 33 του Ν.4386/2016(Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄/11- 05-2016).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3847/2010 (Φ.Ε.Κ. 67 τ.Α΄/11-5-2010), του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. 115 τ.Α΄/15-7-2010), του Ν.3865/2010 (Φ.Ε.Κ.120 τ.Α΄/21-7-2010), σχετικά με την μεταρρύθμιση Συνταξ/κού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις, τις διατάξεις του Ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ. 180 τ.Α΄/22-8- 2011) και τις διατάξεις του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226 τ.Α΄/27-10-2011).

4. Τις διατάξεις του Ν. 4151/2013 (Φ.Ε.Κ.103 τ.Α΄/29-4-2013) με θέμα: «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Τις διατάξεις του Ν.4336/2015 ( Φ.Ε.Κ. 94 τ.Α’/14-08-2015 ) με θέμα: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» .

6. Τις διατάξεις του Ν.4337/2015(Φ.Ε.Κ.129 τ. Α΄/17-10-2015) με θέμα: «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 143 τ. Α’/9-11-2015).

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα