Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

6 Προσλήψεις πτυχιούχων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 14 Ιούνιος, 2018 - 12:43 | Στην Κατηγορία:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ReinFORCE SOCIAL EntrepreneurialSpiritthroughsettingupInnovative Support Structures in the crossborderTerritory», που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος «Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014-2020» με χρονική διάρκεια έργου από 18/10/2017 έως 17/10/2019, Επιστημονικά Υπεύθυνο το Δρ. Μιλτιάδη Σταμπουλή, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατ’ εφαρμογή της υπ' αριθμ. 210/23.05.2018 απόφασης έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να παράσχουν έργο μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών, με σύμβαση ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:

- Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. στη Γεωπονία ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
- Άριστη γνώση της Βουλγαρικής γλώσσας
- Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας
- Εμπειρία συμμετοχής στην υλοποίηση έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, για διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών την τελευταία 5ετία

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:

- Κατοχή Πτυχίου ΑΕΙ Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
- Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
- Εμπειρία συμμετοχής στην υλοποίηση έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, για διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών την τελευταία 5ετία.
- Εμπειρία συμμετοχής σε τουλάχιστον 3 έργα στο πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας κατά την τελευταία 5ετία

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:

- Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
- Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας
- Εμπειρία συμμετοχής σε τουλάχιστον 3 έργα στο πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας κατά την τελευταία 5ετία.

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:

- Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
- Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας

Θέση 5
Απαραίτητα προσόντα:

- Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η
- Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας
- Εμπειρία και εξειδίκευση στο Σχεδιασμό Πλαισίων Προσόντων και Σχημάτων Πιστοποίησης που θα πιστοποιείται με τη συμμετοχή σε τουλάχιστον 2 αντίστοιχες μελέτες την τελευταία 5ετία

Θέση 6
Απαραίτητα προσόντα:

- Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
- Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας
- Εμπειρία συμμετοχής σε τουλάχιστον 3 έργα στο πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας κατά την τελευταία 5ετία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται Επιστημονικά Υπεύθυνο, Επίκουρο Καθηγητή, κ. Μ. Σταμπουλή ([email protected]) κατά το ορισμένο από την Πρόσκληση διάστημα υποβολής δικαιολογητικών.

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα

8 Προσλήψεις ερευνητών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Την Τρίτη 12/6 οι Πρυτανικές Εκλογές στο Παν. Μακεδονίας

Αύριο Τρίτη θα διεξαχθούν οι εκλογές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών.

Προσλήψεις πτυχιούχων πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας