Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Οι Φυσικές Επιστήμες και η προαγωγή από την Α’ στη Β’ τάξη ΓΕ.Λ., του Αργύρη Ψαλίδα


Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 11 Μάιος, 2014 - 09:42 | Στην Κατηγορία:

Προαγωγή μαθητών

Οι Φυσικές Επιστήμες και η προαγωγή από την Α’ στη Β’ τάξη ΓΕ.Λ.

Αργύρης Δ. Ψαλίδας, Dr, MEd

 

Διαβάζω στο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 68/2014 (Α’ 110)  «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A΄ 65), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»:

alfavita.gr

Σύμφωνα με την με Αρ.Πρωτ.115478/Γ2/21-08-2013/ΥΠΑΙΘ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.», ένα από τα υπόλοιπα «μαθήματα» είναι το ενιαίο «μάθημα» των Φυσικών Επιστημών, που έχει τρείς (3) «κλάδους», τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία. Σύμφωνα με το Άρθρο 28: «Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα.» του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ε΄: «ΑΠΟTΕΛΕΣΜΑTΑ TΗΣ ΕTΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ TΟΥ ΜΑΘΗTΗ.», του  π.δ/τος 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A΄ 65), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: «2. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που αποτελούν κλάδους είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των μαθημάτων - κλάδων και γράφεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.».

Συνεπώς, αν ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών είναι μικρότερος του οκτώ (8) η/ο μαθήτρια/μαθητής παραπέμπεται σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, κατά την οποία εξετάζεται με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου και στους τρείς (3) «κλάδους» του «μαθήματος» (Φυσική, Χημεία και Βιολογία); Ακόμα και αν ο βαθμός ετήσιας επίδοσης σε κάποιον ή κάποιους από τους «κλάδους» του «μαθήματος» είναι μεγαλύτερος του οκτώ (8); Σημειώνεται ότι το «μάθημα» των Φυσικών Επιστημών είναι το μόνο από τα «υπόλοιπα μαθήματα» που έχει «κλάδους».

Διαβάζω στο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 68/2014 (Α’ 110)  «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A΄ 65), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»:

alfavita.gr
 
Συνεπώς, το «μάθημα» των Φυσικών Επιστημών θα συμβάλλει στο γενικό βαθμό προαγωγής από την Α’ στη Β’ τάξη ΓΕ.Λ. κατά το ένα δέκατο (1/10) [ο συνολικός αριθμός των «μαθημάτων» της τάξης είναι δέκα (10)], μολονότι είναι ένα από τα δύο «μαθήματα» με το μεγαλύτερο αριθμό κλάδων; Θα συμβάλλει εξίσου με μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτά;  Ξεχάστηκε η περίφημη έκφραση: «Ο Γενικός Μέσος Όρος προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μη κλαδικών μαθημάτων και των γινομένων των βαθμών ετήσιας επίδοσης των κλαδικών μαθημάτων πολλαπλασιαζόμενων επί το πλήθος των κλάδων του μαθήματος, διά του πλήθους των μη κλαδικών μαθημάτων και των κλάδων των μαθημάτων.» της με Αρ.Πρωτ. 152212/Γ2/04-12-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ: «Οδηγίες για τον υπολογισμό του Γενικού Μέσου Όρου στην Α΄ τάξη Γενικού και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013.»;

Προχειρότητες;;;!!!...


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα