Νέες αναθέσεις στα ΕΠΑΛ, του Ν. Οικονόμου

Share
Σχόλια()
Εικόνα avgr
Παρ, 30/11/2012 - 09:20 -- avgr
Εικόνα: 

Νέες αναθέσεις στα ΕΠΑΛ, του Ν. Οικονόμου

Νέες αναθέσεις στα ΕΠΑΛ, του Ν. Οικονόμου, διευθυντής 1ου ΕΠΑΛ Ρόδου

Δείτε στον πίνακα τις νέες αναθέσεις στην Α και στη Β τάξη του ΕΠΑΛ ανά μάθημα και την πρώτη και τη δεύτερη ανάθεση. Ποιες είναι οι αναθέσεις στο project της πρώτης τάξης και στην Ειδική Θεματική Δραστηριότητα στη δεύτερη τάξη.

Επισυνάψεις: