Δημοσιοποίηση αιτημάτων σχετικά με την αμοιβαία μετάταξη στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την κινητικότητα του Υπ. Διοικ. Ανασυγκρότησης
Δείτε παρακάτω 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 4440/2016 «Ο υπάλληλος που επιθυμεί να μεταταγεί σε άλλη υπηρεσία με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, υποβάλλει αίτηση στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία δημοσιοποιεί το αίτημα του υπαλλήλου, με ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την κινητικότητα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση προς το φορέα του υπαλλήλου που ζήτησε αρχικά την αμοιβαία μετάταξη.».

Κατόπιν τούτου και μετά τη γνωμοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας,ανακοίνωσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  ότι στο σύνδεσμο http://apografi.gov.gr/index.php/esk/mutual_transfers.html αναρτήθηκαν τα αιτήματα υπαλλήλων για αμοιβαία μετάταξη σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις.

Στον ίδιο σύνδεσμο υπάρχει και η επιλογή «Αίτηση Αμοιβαία Μετάταξη», όπου οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση προς το φορέα του αιτούντος την αμοιβαία μετάταξη.

Τα εν λόγω αιτήματα θα παραμείνουν αναρτημένα για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τις θέσεις που αναρτώνται, η διαδικασία της αμοιβαίας μετάταξης δύναται να ολοκληρωθεί πριν παρέλθει το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ.9359/6.3.2018 (883Β ́ 2018) Υπουργική Απόφαση.

σχετικά άρθρα

Κλείνει αύριο το ΟΠΑ η Σύγκλητος - Διαμαρτυρία για τη διακίνηση ναρκωτικών
Κλείνει αύριο το ΟΠΑ η Σύγκλητος - Διαμαρτυρία για τη διακίνηση ναρκωτικών
Την ενεργοποίηση των αρμόδιων φορέων της Πολιτείας για την άμεση και μόνιμη απομάκρυνση των διακινητών και των χρηστών ναρκωτικών από τους χώρους και...
Κλείνει αύριο το ΟΠΑ η Σύγκλητος - Διαμαρτυρία για τη διακίνηση ναρκωτικών
Ενημερωτικό για την επιλογή προϊσταμένων ΚΕΣΥ Κ. Μακεδονίας
Ενημερωτικό για την επιλογή προϊσταμένων ΚΕΣΥ Κ. Μακεδονίας
Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. της Κεντρικής Μακεδονίας του αιρετού Β. Λουκά με τα παρακάτω θέματα
Ενημερωτικό για την επιλογή προϊσταμένων ΚΕΣΥ Κ. Μακεδονίας