Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Ξεκινούν οι κρίσεις στελεχών στο Δημόσιο – Η πρώτη προκήρυξη


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 21 Απρίλιος, 2017 - 21:20 | Στην Κατηγορία:

Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μεταξύ 2 και 22 Μαΐου

Εκκίνηση στις κρίσεις στο δημόσιο με το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, ξεκινώντας με τις λεγόμενες «οριζόντιες» θέσεις γενικών διευθυντών, δίνει το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναρτώντας στη «Διαύγεια» την προκήρυξη για την πλήρωση των πρώτων 20 θέσεων. Πρόκειται για θέσεις γενικών διευθυντών Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών σε υπουργεία (βλ. παρακάτω λίστα). Η προκήρυξη περιλαμβάνει και τα αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων.

Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μεταξύ 2 και 22 Μαΐου. Από κει και πέρα, μέσα σε 10 ημέρες οι αρμόδιες Διευθύνσεις θα προχωρήσουν στον έλεγχο των φακέλων των υποψηφίων. Στη συνέχεια θα δοθεί προθεσμία 5 ημερών για τυχόν ενστάσεις. Οι φάκελοι θα διαβιβαστούν στο ΕΙΣΕΠ (Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων) το οποίο θα προχωρήσει στη μοριοδότηση με βάση τα τυπικά προσόντα.Το ΕΙΣΕΠ απαρτίζεται από 2 μέλη του ΑΣΕΠ, 1 μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και 1 Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου.
 
Επισημαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που θα διενεργηθούν κρίσεις προϊσταμένων στο Δημόσιο,με στόχο να αξιοποιηθεί το στελεχιακό δυναμικό του δημόσιου τομέα με αντικειμενικά κριτήρια.  

Tα κριτήρια είναι τα εξής:

α) τυπικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης (40% μοριοδότηση)

β) εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης (25% μοριοδότηση)

γ) δομημένη συνέντευξη (35% μοριοδότηση)

Πλήθος υποψηφίων

Στο στάδιο της δομημένης συνέντευξης θα φτάσουν οι πέντε επικρατέστεροι για κάθε θέση υποψήφιοι. Εφόσον προκηρύσσονται 20 θέσεις, συνέντευξη θα δώσουν 100 υποψήφιοι. Βάσει εκτιμήσεων, υπολογίζεται να ανέλθουν σε εκατοντάδες οι υποψηφιότητες που θα εκδηλωθούν από πλευράς υπαλλήλων. Και αυτό για δύο λόγους: α) μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για μία θέση υπάλληλοι από όλα τα υπουργεία (και όχι μόνο του οικείου), β) έχουν περάσει πολλά χρόνια από την τελευταία φορά που έγιναν κρίσεις στο δημόσιο.

Αν και υπολογίζεται ότι οι τοποθετήσεις των νέων γενικών διευθυντών στις συγκεκριμένες θέσεις θα γίνουν ανάμεσα στα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, καλό θα είναι οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν ότι το σχετικό χρονοδιάγραμμα θα εξαρτηθεί αφενός από τον αριθμό των υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν, αφετέρου από τον αριθμό τυχόν ενστάσεων.

Η διαδικασία επιδιώκεται να διεξαχθεί με απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία. Να σημειωθεί ότι στη διάρκεια των δομημένων συνεντεύξεων θα τηρηθούν πρακτικά που θα είναι προσβάσιμα από όλους τους υποψηφίους.

Δομημένη συνέντευξη

Η συνέντευξη θα διεξαχθεί πάνω σε δύο θεματικές ενότητες με τη διεξαγωγή ερωτήσεων κλειστού και ανοιχτού τύπου, καθώς και συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εξεταστή και υποψηφίου. Στόχος της διαδικασίας είναι η εξέταση των διοικητικών ικανοτήτων του υποψηφίου στη λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών, καθώς και στη διαχείριση κρίσεων, εντός συγκεκριμένων χρονικών περιθωρίων.

Η δομημένη συνέντευξη θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

α) συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα της προκηρυσσόμενης θέσης, σε συνάρτηση με τα προσόντα του υποψηφίου, βάσει του βιογραφικού του και του προσωπικού του μητρώου,

β) ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος.

Στο στάδιο αυτό, ένα μέλος του ΕΙΣΕΠ θα θέτει στον υποψήφιο ένα σενάριο διοίκησης καλώντας τον να αναπτύξει τρόπους διαχείρισής του.

Κάθε θεματική ενότητα θα βαθμολογείται με 500 μόρια κατ' ανώτατο όριο (το σύνολο των δύο ενοτήτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια). Για τη μοριοδότηση, πέρα από τις αξιολογούμενες ικανότητες του υποψηφίου στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και στη διαχείριση κρίσεων, θα λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, χαρακτηριστικά ηγεσίας υπό συνθήκες πίεσης και η ικανότητα συντονισμού. Οι αξιολογητές υποχρεούνται να λαμβάνουν επίσης υπόψη και το περίγραμμα της προκηρυσσόμενης θέσης.

Οι υποψήφιοι θα καλούνται για τη συνέντευξη χωριστά, κατ' αλφαβητική σειρά. Η χρονική διάρκεια της δομημένης συνέντευξης, με στόχο την ισότιμη μεταχείριση των υποψηφίων, θα είναι μεταξύ 30 λεπτών ώς 1 ώρας για τις θέσεις γενικών διευθυντών

Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης θα προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών του συμβουλίου. Η μοριοδότηση κάθε μέλους θα πρέπει να αιτιολογείται συνοπτικά για κάθε ενότητα της συνέντευξης.

Έπεται συνέχεια όσον αφορά τις κρίσεις των υπόλοιπων θέσεων ευθύνης. Με την ολοκλήρωση των νέων οργανογραμμάτων που θα αποτυπώνουν τα περιγράμματα των θέσεων ευθύνης, θα προκηρυχθούν και οι υπόλοιπες θέσεις γενικών διευθυντών.
 

Οι 20 θέσεις γενικών διευθυντών