Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

ΟΔΔΥ: Την Τρίτη, 22 Αυγούστου ξεπούλημα αυτοκινήτων (λίστα)


Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 13 Αύγουστος, 2017 - 10:37 | Στην Κατηγορία:

ΟΔΔΥ

Δείτε τη λίστα ΕΔΩ

Ένα ακόμη μεγάλο ξεπούλημα έχει δρομολογήσει για τις 22 Αυγούστου ο ΟΔΔΥ, βγάζοντας σε πλειοδοτικό διαγωνισμό οχήματα μεγάλης αξίας, που βρίσκονται στα αζήτητα των τελωνείων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Στις 22-08-2017  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 10.00 π.μ. στο κτίριο του Τελωνείου
Ναυπλίου, Αμυμώνης  26,  21100  στο Ναύπλιο, θα γίνει πλειοδοτική δημοπρασία για να
εκποιηθούν σε μεμονωμένη εκποίηση για ΟΤΚΖ και διάλυση (όπου αυτό αναφέρεται)
τα παρακάτω οχήματα που προέρχονται από τα αζήτητα και τα εγκαταλειφθέντα του
Τελωνείου, με τιμή εκκίνησης αυτή που αναφέρεται στην διακήρυξη. Ο τόπος φύλαξης
των δημοπρατούμενων οχημάτων αναγράφεται στο τέλος κάθε πίνακα.

Π ΡΟ Σ Ο Χ Η
             Όλα τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο της Δ.Δ.Δ.Υ   
  (oddy.gr).  
H συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στη διαδικασία της δημοπρασίας
προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωσή του επί των όρων πώλησης που ισχύουν. Δήλωση
άγνοιας αυτών δεν γίνεται δεκτή.
Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ. Τα
μη κοινοτικής προέλευσης οχήματα επιβαρύνονται   με εισαγωγικό δασμό ο οποίος
καταβάλλεται κατά την παραλαβή τους
Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι στο εξής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές
εκπρόθεσμες αιτήσεις για παράταση διακανονισμού.

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Για τα ΟΤΚΖ (οχήματα τέλους κύκλου ζωής) και διάλυση  οχήματα, η εγγύηση
συμμετοχής  είναι  100,00  ευρώ,   οι  δε  προσφορές   για  να  γίνουν  δεκτές,   πρέπει  να
διαφέρουν  από την τιμή εκκίνησης, η μία από την άλλη κατά 20 ευρώ τουλάχιστον.
Ο υποψήφιος αγοραστής πρέπει να φέρει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατήριο και να γνωρίζει τον αριθμό του φορολογικού του μητρώου στην αρμόδια
ΔΟΥ.
Το 20%   της τιμής   κατακύρωσης ( προκαταβολή) καταβάλλεται σε μετρητά
αμέσως μόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχημα.
Η έκπτωση, όταν η πληρωμή γίνεται τοις μετρητοίς, ορίζεται σε 30% στο σύνολο
της προαναφερόμενης τιμής.
Επισημαίνεται   ότι   με   το   υπ’   αρ.   116/5-3-2004     ΠΔ   (ΦΕΚ   81
Α /2004),   όπου καθορίζονται οι διαδικασίες για την ανακύκλωση και ανάκτηση των οχημάτων ΟΤΚΖ,
θεσπίζεται   η   υποχρέωση   δημιουργίας   ατομικών   ή   συλλογικών   συστημάτων
εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ , και τίθεται ο στόχος της επαναχρησιμοποίησης  και
αξιοποίησης του ΟΤΚΖ .
Με βάση τα ανωτέρω, επιτρέπεται η συμμετοχή στην ως άνω κατηγορία  ΜΟΝΟ
όσων έχουν υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την ΕΔΟΕ και είναι αδειοδοτημένοι
από το σύστημα για τη διαχείριση των ΟΤΚΖ.
Οποιαδήποτε προσφορά αντίθετη με τα παραπάνω δεν θα γίνεται δεκτή.
Επίσης οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά
την αποκομιδή των υλικών θα λαμβάνουν όλα τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των
αποβλήτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος.
Βάσει των όρων πώλησης, ακυρώσεις δεν γίνονται δεκτές.
Για την ορθολογικότερη  περιβαλλοντική διαχείριση  των  οχημάτων  που δεν
υπάγονται στο ΠΔ 116/3004,   δηλ. αυτών που εκποιούνται για διάλυση ( φορτηγά,
βυτιοφόρα, λεωφορεία κ.λ.π.), οι υποψήφιοι πλειοδότες αγοραστές τους θα πρέπει να
ασκούν   δραστηριότητα   συναφή   με   τη   διαχείριση   των   οχημάτων   αυτών,   η   άδεια
λειτουργίας της οποίας απαιτεί την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
(ΑΕΠΟ) ή Πρόσθετες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ),  χωρίς απαραίτητα να έχουν
υποχρέωση συμμετοχής σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
Οι   ενδιαφερόμενοι   πλειοδότες   αγοραστές   για   τα   προς   ΟΤΚΖ   και   διάλυση
οχήματα,   προκειμένου   να   λάβουν   μέρος   στη   δημοπράτηση   αυτών   θα   πρέπει   να
υποβάλλουν τα έγγραφα αδειοδότησης και πιστοποίησής τους στην Υπηρεσία μας προς
εξέταση, τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
Η επίσκεψη των  οχημάτων  επιτρέπεται  ελεύθερα από 31/07/2017 μέχρι και
210/8/2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00 π.μ. μέχρι 13.00 μ.μ. Για
περισσότερες  πληροφορίες υπεύθυνοι είναι οι αρμόδιοι υπάλληλοι, Ρηγανάς Νέαρχος
και Κέκκος Γεώργιος, τηλ. 2752362837, 2752027313  του Τελωνείου Ναυπλίου


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα