Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Πρόσληψη οικονομολόγου στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 18 Μάιος, 2018 - 12:27 | Στην Κατηγορία:

Θέση εργασίας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «HELPOS - Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας» με κωδικό MIS 5002697, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510044 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το ΕΑΑ/ΓΙ προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, και συγκεκριμένα ένα (1) άτομο (Οικονομολόγος) με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ορισμένου χρόνου, και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού Έργου.

Απαιτούμενα Προσόντα:
- Πτυχίο Οικονομολόγου ΠΕ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σε περίπτωση επιλογής πρέπει να προσκομιστεί επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών και τίτλος αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλο σπουδών από την αλλοδαπή)
- Μεταπτυχιακός τίτλος οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σε περίπτωση επιλογής πρέπει να προσκομιστεί επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών και τίτλος αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλο σπουδών από την αλλοδαπή)
- Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση πολυεταιρικών χρηματοδοτούμενων έργων
- Αποδεδειγμένη εμπειρία στην οργάνωση συναντήσεων στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων έργων
- Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κυρία Βασιλεία Καραγιάννη, τηλ. 210-3490067, e-mail [email protected]

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα

Ξεκινούν περιβαλλοντικές μετρήσεις στο πυρόπληκτο Μάτι

Από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπείου

7 Προσλήψεις στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Νέες θέσεις εργασίας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Στην Ανατολική Αττική κάηκαν 12.600 στρέμματα

Κέντρο Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών BEYOND