Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Προσλήψεις βρεφονηπιοκόμων και μαγείρων στο Δήμο Κεφαλλονιάς


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 8 Αύγουστος, 2018 - 09:28 | Στην Κατηγορία:

Θέσεις εργασίας για εποχικούς υπαλλήλους

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας» Δήμου Κεφαλλονιάς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2017- 2018) στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας» Δήμου Κεφαλλονιάς, που εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 

2 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», Λεωφόρος Βεργωτή 131, Τ.Κ. 28100 Αργοστόλι Κεφαλληνίας, απευθύνοντάς την στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. υπόψη κ. Ηλία Γουλιμή (τηλ. επικοινωνίας: 2671022425, εσωτ. 1 και 2671025994). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα

14 Προσλήψεις στο Δήμο Ιλίου - Η Προκήρυξη

Θέσεις εργασίας για εποχικό προσωπικό

Προσλήψεις βρεφονηπιοκόμων στο Δήμο Σιθωνίας

Θέσεις εργασίας για βρεφονηπιοκόμους

20 Προσλήψεις στο Δήμο Ιλίου - Δείτε όλες τις πληροφορίες

Θέσεις εργασίας για εποχικό προσωπικό