Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Προσλήψεις στελεχών πληροφορικής στην ΗΔΙΚΑ


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 14 Σεπτέμβριος, 2017 - 13:18 | Στην Κατηγορία:

Εύρεση εργασίας 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Δράσης: «Μετασχηματισμός των ελληνικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτότητας (Transformation of Greek e-Gov Services to eIDAS Cross Border Services) η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (Connecting Europe Facility – CEF TELECOM) για δύο (2) Στελέχη Πληροφορικής.

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο A.E.I. ή ΤΕΙ Πληροφορικής, ή Θετικών επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, το οποίο θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Προσοντολόγιο ΑΣΕΠ/Π.Δ.50/2001/ΦΕΚ 39 Α, ως τροποποιήθηκε και ισχύει),

– Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών σε περιβάλλον Microsoft Visual Studio (ASP.NET & MVC), που διαλειτουργούν μέσω APIs με τρίτα συστήματα, ή σε σχεδιασμό, ανάπτυξη διαδικτυακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών (web services) και εφαρμογή καλών πρακτικών ασφάλειας κατά την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών με χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών και ασφάλειας δικτύων, η οποία αποδεικνύεται με προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων στα ανωτέρω αντικείμενα

– Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών ως Τεχνικός Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Applications & Web Services Development Technical Manager) σε περιβάλλον Microsoft Visual Studio (ASP.NET & MVC) που διαλειτουργούν μέσω APIs με τρίτα συστήματα, ή σε σχεδιασμό, ανάπτυξη διαδικτυακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών (web services) και εφαρμογή καλών πρακτικών ασφαλείας κατά την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών με χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών και ασφάλειας δικτύων, η οποία αποδεικνύεται με προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων στα ανωτέρω αντικείμενα.

– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2), η οποία αποδεικνύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (25.2.2016 Ειδικό παράρτημα (Α5) Απόδειξη γλωσσομάθειας ΑΣΕΠ)

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Παπαναγιώτου, (e-mail: [email protected] τηλ. 213 2168118.

Πρόσκληση

Παράρτημα 1: Αίτηση

Παράρτημα 2: Yπ.Δήλωση

Παράρτημα 3: Υπ.Δήλωση Εμπειρίας


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα