Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

8 Θέσεις εργασίας στο Γ.Ν. Ηρακλείου Βενιζέλειο – Πανάνειο


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος, 2018 - 10:05 | Στην Κατηγορία:

Θέσεις εργασίας για αρχαιολόγους και εργάτες

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού & τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του 4ου υποέργου «Αρχαιολογικές εργασίες»  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ‘ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ’» [Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020»] που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία μας στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας με την Περιφέρεια Κρήτης, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τέσσερεις (4) μήνες, όχι πέραν της λήξης του υποέργου αλλά με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Αρχαιολόγων
1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (Ομάδα Α)
3 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών σε αρχαιολογικά έργα
3 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη 1, Τ.Κ.71202, Ηράκλειο, υπόψη κ.κ. Αλίκης Γαλάνη ή Δέσποινας Μπουμπάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2810 279241), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 14-9-2018 έως 20-9-2018).

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης - Η Προκήρυξη

Δείτε όλες τις πληροφορίες για τις προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης