Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

29 Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στο Δήμο Καλαμάτας


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Αύγουστος, 2017 - 15:45 | Στην Κατηγορία:

Εύρεση εργασίας 

O ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη ωροµίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» για τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του ∆ήµου Καλαµάτας, που εδρεύουν στην Καλαµάτα, για το σχολικό έτος 2017 – 2018, µε Σύµβαση Εργασίας Ορισµένου Χρόνου, συνολικού αριθµού 29 (είκοσι εννέα) ατόµων, για τις εξής ανά ειδικότητα, αριθµού ατόµων και διάρκεια σύµβασης, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα τυπικά και ειδικά προσόντα:

 • 5 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
 • 1 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Φυσικής
 • 1 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Μαθηµατικών 
 • 1 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Περιβάλλοντος 
 • 1 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Χηµικός
 • 3 Εκπαιδευτικό προσωπικό – ∆άσκαλοι
 • 4 Καλλιτεχνικό προσωπικό – Μουσικός 
 • 2 Καλλιτεχνικό προσωπικό – Θεατρολόγος
 • 3 Καλλιτεχνικό προσωπικό – Καθηγητής Εικαστικών 
 • 4 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητές Αγγλικών
 • 4 Εκπαιδευτικό προσωπικό Πληροφορικής

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στον ∆ήµο Καλαµάτας και θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (8:00 π.µ. – 14:00 µ.µ.) στα γραφεία του τµήµατος Προσωπικού(111) στον 1ο όροφο του νέου ∆ηµαρχείου Καλαµάτας (Αθηνών 99) (Τηλέφωνο 27213 60831, 2721360829 και φαξ 2721360800), µαζί µε τα αντίγραφα όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών και τίτλων. Αν δεν συνυποβληθούν οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτηση τους θα απορρίπτεται.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγµατοποιηθεί µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε δύο (2) ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες του Νοµού Μεσσηνίας εφηµερίδες ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου Καλαµάτας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Καλαµάτας (www.kalamata.gr)

Δείτε την προκήρυξη αναλυτικά σε μορφή pdf

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα