Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

20 Προσλήψεις στη ΔΕΗ Αθήνας - Η Προκήρυξη


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος, 2018 - 13:47 | Στην Κατηγορία:

Νέες θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων και ειδικότερα δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πληροφορικής και δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης, που εδρεύουν στην Αθήνα του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

6 ΠΕ Πληροφορικής ( Προγραμματιστών Η/Υ)

9 ΤΕ Πληροφορικής (Προγραμματιστών Η/Υ )

2 ΤΕ Πληροφορικής (Προγραμματιστών Η/Υ)

1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Βοηθοί Ραδιοτεχνίτες)

1 ΔΕ Οδηγών (χωρίς κάρτα  ψηφιακού  ταχογράφου)

1 ΥΕ Εργάτης/τρια

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε, Διεύθυνση Πληροφορικής, 3ης Σεπτεμβρίου 105-107, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα, απευθύνοντάς την στον Τομέα Διοικητικού και Οικονομικού υπόψιν κας Τριανταφυλλίδου Άννας ή κας Σωτηρίου Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 210 8206097, 210 8206115). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018 Διεύθυνση Πληροφορικής και Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης

Παράρτημα

Αίτηση

Υποβολή  αιτήσεων υποψηφίων από 14/09/2018 έως  και  24/09/2018  (Ώρες: 10.00 – 15.00)

Διεύθυνση  Πληροφορικής, Ταχ.Δ/νση: 3ης Σεπτεμβρίου 105-107 – Τ.Κ.10434, Αθήνα  (Γραφείο 413, 4ος  Όροφος)


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα

Μέχρι τις 16.00 το ωράριο λειτουργίας στα καταστήματα της ΔΕΗ

Με ανακοίνωση της η ΔΕΗ γνωστοποιεί ότι πλέον διευρύνεται μέχρι τις 16:00 το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων της ΔΕΗ

Τάση μείωσης παρουσιάζουν οι ρευματοκλοπές για πρώτη φορά το 2018

Η πάταξη του φαινομένου θα επιτρέψει σε βάθος χρόνου και την ελάφρυνση των καταναλωτών...

225 Προσλήψεις στη ΔΕΗ Κοζάνης - Η Προκήρυξη

Νέες θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ