Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

20 Εποχικές προσλήψεις στο Δήµο Καµένων Βούρλων


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος, 2018 - 09:38 | Στην Κατηγορία:

Θέσεις εργασίας για εποχικούς εργάτες

Ο Δήµος Καµένων Βούρλων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήµου Καµένων Βούρλων, που εδρεύει στα Καµένα Βούρλα Ν. Φθιώτιδας, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

6 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (συνοδοί απορριµµατοφόρων)

10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

1 ΔΕ Οδηγών απορριµµατοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

3 ΔΕ Χειριστών µηχανηµάτων έργων (Εκσκαφέα -Φορτωτή) (Οµάδας Β΄ Τάξης Δ΄)

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήµος Καµένων Βούρλων, Αγίου Παντελεήµονα 8, Τ.Κ. 35008, Καµένα Βούρλα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψη Χαραλάµπους Α. και Μακρόπουλος Κ. (τηλ. επικοινωνίας: 22353-50026).

Δείτε εδώ την προκήρυξη και την αίτηση


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα