Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Δωρεάν μεταπτυχιακό «Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες»


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 18 Απρίλιος, 2018 - 14:35 | Στην Κατηγορία:

Δωρεάν μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες» (ΠΜΣ/ΠΥΒ) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Ο σκοπός του ΠΜΣ/ΠΥΒ είναι η ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων των υποψηφίων και η προετοιμασία τους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή στελέχωσης ερευνητικών κέντρων. Απευθύνεται σε αποφοίτους Τμημάτων Βιολογικών Επιστημών (π.χ. Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Χημείας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, αλλά και Τμημάτων Ιατρικής και Γεωπονίας). Η φοίτηση είναι δωρεάν.

Oι μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ/ΠΥΒ ξεκινούν το χειμερινό εξάμηνο. Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα εξάμηνα με δυνατότητα χρονικής παράτασης έως ένα εξάμηνο για την ολοκλήρωση των σπουδών. Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο ΠΜΣ/ΠΥΒ έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 32,  του Ν.4485/17, κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου τίτλου ξένου Πανεπιστημίου σε συγγενές αντικείμενο.

Αιτήσεις υποψηφιοτήτων μπορούν να υποβάλλονται από 10 Ιανουαρίου 2018 έως 30 Απριλίου 2018. Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ/ΠΥΒ απαιτείται η συμμετοχή σε γραπτή εξέταση σε τρία γνωστικά αντικείμενα: Βιοχημεία, Κυτταρική Βιολογία, και Μοριακή Βιολογία & Γενετική. Η εξέταση θα περιλαμβάνει 150-180 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στην αγγλική γλώσσα. Περισσότερες πληροφορίες για την ύλη των προς εξέταση μαθημάτων μπορείτε να βρείτε εδώ. Η εξέταση θα διενεργηθεί στις 14 Μαίου 2018, στην αγγλική γλώσσα όπως και η διδασκαλία των μαθημάτων.

Ο φάκελος συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Έντυπη αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)

Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές και την ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα.

Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ όταν απαιτείται.

Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.

Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας.

Δύο Συστατικές Επιστολές από Πανεπιστημιακούς, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας θα πρέπει να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://aec.bio.uth.gr

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με την συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

(α) επίδοση στην προαναφερόμενη εξέταση·

(β) γενικός βαθμός πτυχίου·

(γ) βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων στα σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ·

(δ) επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο·

(ε) τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου·

(στ) συστατικές επιστολές·

(ζ) η γενικότερη παρουσία του υποψηφίου κατά την προφορική συνέντευξη που διεξάγεται από την Επιτροπή Επιλογής στην αγγλική γλώσσα· και

(η) άριστη γνώση της Αγγλικής (για τους ελληνόφωνους απαιτείται τουλάχιστον πτυχίο Lower και συνυπολογίζεται η επίδοση στη γραπτή εξέταση και η ικανότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας κατά την προφορική συνέντευξη).

Για περισσότερες πληροφορίες:

 http://aec.bio.uth.gr  ή στο τηλέφωνο 2410-565220, κα. Τότσικα Βασιλική, καθημερινά 10.00 – 14.00, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιόπολις, Μεζούρλο Λάρισας, 41500, Λάρισα, fax: 2410-565290.


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα

Ημερίδα Ψηφιακής Καινοτομίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Ο Γ. Χαραλαμπίδης μαγνήτισε το ακροατήριο

Δείτε που μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και να δηλώσετε την συμμετοχή σας μέχρι τις 10/09/2018  για τα κορυφαία Μεταπτυχιακά του Παν.Αιγαίου

Παν.Αιγαίου: Κορυφαία μεταπτυχιακά στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει τη λειτουργία 5 νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, στο αντικείμενο των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Η διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 3 ή 4 διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διδασκαλίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές που περιλαμβάνουν: