Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

H νέα απόφαση με τα ΣΔΕΥ και τις ΕΔΕΑΥ της Στερεάς Ελλάδας


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 20 Οκτώβριος, 2017 - 15:45 | Στην Κατηγορία:

«Τροποποίηση απόφασης Σύστασης Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας».

«Τροποποίηση απόφασης Σύστασης Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας».

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας,

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/30-01-2013 τ.Α΄) με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/02-10-2008 τ. Α΄) με θέμα: «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

3) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-03-2000 τ. Α΄) με θέμα: «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

4) Τις με αριθμ. πρωτ. 28911/Γ6/03-04-2007 & 27922/Γ6/03-04-2007 (ΦΕΚ 449/03-04-2007 τ. Β’) Υ.Α.

5) Τη με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/16-10-2002 τ. Β΄) Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων ….. των διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6) Τα υπ΄αριθμ. πρωτ. 65626/Γ6/15-05-2013, 70257/Γ6/23-05-2013 & 3073/Γ6/10-01-2014 έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ./ Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, σχετικά με τη σύσταση των ΣΔΕΥ. 7) Τις αποφάσεις ίδρυσης των τμημάτων ένταξης (ΤΕ) της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης.

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή pdf

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα