Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων μαθημάτων επιλογής στα ΓΕΛ της ΔΔΕ Ν. Λέσβου


Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 14 Νοέμβριος, 2017 - 12:12 | Στην Κατηγορία:

ΔΔΕ Λέσβου

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τη με αρ. πρωτ. Φ. 353.1./324 /105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340, τ. Β΄/16-10-2002), με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τη με αρ. πρωτ. Φ. 350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015 Υ.Α. (ΑΔΑ: Ω46Υ465ΦΘ3-905), με θέμα: «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης-Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων».

3. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193, τ. Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4386/2016 (Α’ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τη με αρ. πρωτ. 129818/Γ2/16-09-2013 (ΦΕΚ 2451, τ.Β’/01-10-2013) Υ.Α. με θέμα: «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια».

5. Τις διατάξεις του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50, τ. Α΄/14-05-2015) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

6. Τη με αρ. πρωτ. 108279/Δ2/01-07-2016 (ΦΕΚ 2182, τ. Β΄, 14-07-2016) Υ.Α. με θέμα: «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο», και τη συμπλήρωσή της με την αριθμ. 131457/Δ2/09-08-2016 (ΦΕΚ 2626, τ. Β’. 24-08-2016) όμοιά της.

Δείτε το έγγραφο σε μορφή pdf

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα

Η ΔΔΕ Λέσβου εκβιάζει συλλόγους και Διευθυντές για τις καταλήψεις σε σχολεία

Με αστεία επιχειρήματα χαρακτηρίζει την κατάληψη πράξη βίαια, ακραία και παράνομη, θέτοντας ζήτημα ποινικοποίησης όσων προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες.

ΔΔΕ Λέσβου: Ζητάνε να κάνουν δηλώσεις οι καθηγητές χωρίς να έχουν ανακοινωθεί τα κενά;

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για τα κατωτέρω υπηρεσιακά θέματα: