Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της Αιγύπτου


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 20 Οκτώβριος, 2017 - 11:18 | Στην Κατηγορία:

 υπουργείο Παιδείας 

«Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της Αιγύπτου, για τρία (03) σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020 με το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159/2016,τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το 73 και το άρθρο 95 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/2017,τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ143/2014, τ.Α΄) και του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/2016 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 9 κεφ. Γ΄ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄).

4. Το Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/2014 τ.Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 70/2015(ΦΕΚ 114/2015,τ.Α΄) «Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων , μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων».

6. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή  pdf

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα