Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

ΠΔΕ Πελοποννήσου: Οριστικοί πίνακες αναπληρωτών


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 21 Ιούλιος, 2017 - 15:11 | Στην Κατηγορία:

ΠΔΕ Πελοποννήσου 

Κύρωση οριστικών αξιολογικών πινάκων αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ01, για τις δομές της Ειδικής Αγωγής, για το σχολικό έτος 2017-2018, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του κεφ. Ι του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄),που αφορούν στη «Δομή και Λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις», με τις οποίες συνιστώνται τα τυπικά προσόντα διορισμού του.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ. Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄) 5. Τη με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/ τ. Β΄/16-10-2002) Απόφαση του ΥΠΕΠΘ «Περί καθορισμού των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κλπ.», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.. Φ.353.1/4517/Δ1/17-01-2013 (ΦΕΚ 64/τ.Β΄/2003) και συμπληρώθηκε με την αριθ. 132947/Γ6/27-11-2003 (ΦΕΚ1809/τ.Β΄/2003) Υπουργικές Αποφάσεις. 

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΒΠ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΒΠ 

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα

Απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. της ΠΔΕ Πελοποννήσου

Απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. της Περιφερειακης Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννησου

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή pdf