Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

ΠΔΕ Πελοποννήσου: Οριστικοί πίνακες αναπληρωτών


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 21 Ιούλιος, 2017 - 15:11 | Στην Κατηγορία:

ΠΔΕ Πελοποννήσου 

Κύρωση οριστικών αξιολογικών πινάκων αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ01, για τις δομές της Ειδικής Αγωγής, για το σχολικό έτος 2017-2018, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του κεφ. Ι του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄),που αφορούν στη «Δομή και Λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις», με τις οποίες συνιστώνται τα τυπικά προσόντα διορισμού του.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ. Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄) 5. Τη με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/ τ. Β΄/16-10-2002) Απόφαση του ΥΠΕΠΘ «Περί καθορισμού των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κλπ.», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.. Φ.353.1/4517/Δ1/17-01-2013 (ΦΕΚ 64/τ.Β΄/2003) και συμπληρώθηκε με την αριθ. 132947/Γ6/27-11-2003 (ΦΕΚ1809/τ.Β΄/2003) Υπουργικές Αποφάσεις. 

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΒΠ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΒΠ 

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα