Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Ορισμός του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 12 Ιούλιος, 2018 - 11:35 | Στην Κατηγορία:

δείτε το έγγραφο

«Ορισμός του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 του ν. 4142/2013 (Α΄83), και ιδίως της υποπεριπτ. αα΄ της περίπτ. α΄ και των περιπτ. ε’ και στ’ της παρ. 4 του άρθρου αυτού, όπως η πρώτη διάταξη αντικαταστάθηκε με την υποπερίπτ. αα’ της περιπτ. γ΄του άρθρου 50 του ν.4547/2018 (Α΄102) και η δεύτερη με την υποπερίπτ. εε’ της ίδιας περίπτωσης, και β) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά εδώ

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα