Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Φοίτηση στο ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ του ΕΕΠ της ειδικής αγωγής


Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 10 Οκτώβριος, 2017 - 11:02 | Στην Κατηγορία:

Εγγραφο για φοίτηση στο ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

«Φοίτηση στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Ειδικής Αγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του ν. 2817/2000 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 10 περ. δ' και παρ. 15 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α'/2000) 2. Το άρθρο 4 παρ. 1,2,3,5,6α και 9β.γ του ν.3027/2002 ( ΦΕΚ 152/τ.Α'/2002)

3. Το γεγονός ότι, με απόφαση του Συμβουλίου της, η Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. οργανώνει και λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, το προβλεπόμενο από το άρθρο 4 παρ. 5 εδ. α περ. αα του ν. 3027/2002, πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης διάρκειας δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων με την ονομασία «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)»

4. Το άρθρο 4 παρ. 5 εδ. α περ. αα του ν.3027/2002, που ορίζει μεταξύ των αποδεκτών του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης και τους, με σχέση δημοσίου δικαίου υπηρετούντες «εκπαιδευτικούς»

5. Την υπ’ αριθ. 32/15-09-2017 Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 6. Το υπ’ αριθ. 89819/Δ3/29-05-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης και την με αριθμό 134619/Δ3/08-08-2017 Υπουργική Απόφαση περί φοίτησης στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Ειδικής Αγωγής.

Αποφασίζουμε

Την εισαγωγή στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 της παρακάτω υποψήφιας που υπάγεται στις διατάξεις των παραγράφων 10 και 15 του άρθρου 3 του ν. 2817/2000, ως εξής: 

1. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 Παπαδοπούλου Βασιλεία του Ανδρέα (Πτυχίο Ανώτερης Σχολής Κοινωνικής Εργασίας της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών) Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα καταβάλουν το τέλος εγγραφής των 600 ευρώ.

Η φοίτηση στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ της ΑΣ.ΠΑΙ.Τ.Ε. είναι ετήσια και υποχρεωτική και πραγματοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες. 

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή pdf

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα