Κάνε δωρεάν την εγγράφη σου!

Διεκδίκησε υποτροφίες σε πάνω από 350 μεταπτυχιακά προγράμματα

Πάρε συμβουλές για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου

Κάνε δωρεάν ψυχομετρικά τεστ

Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Ερμηνευτική εγκύκλιος για τα Μεταπτυχιακά - Δείτε το έγγραφο


Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 19 Μάρτιος, 2018 - 16:54 | Στην Κατηγορία:

Υπουργείο Παιδείας 

Το υπουργείο Παιδείας ​ανάαρτησε ερμηνευτική εγκύκλιο για τα μεταπτυχιακά, σχετικά  με τις τροποποιητικές διατάξεις που εντάχθηκαν στο νόμο 4521/18 (Α 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4521/18 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»- Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν.4485/17.

Α. Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 38/Α΄/2-3-2018 δημοσιεύτηκε ο ν.4521/18 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», στον οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία του δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ. Ειδικότερα, στο εδ. δ της παρ. 6 και στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ως άνω νόμου ορίζονται τα ακόλουθα:

« 6. ……..δ) Στην παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά σε Α.Ε.Ι. με μία Σχολή δεν συστήνεται Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών».

7. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄114) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατ΄εξαίρεση, οι αποφάσεις ίδρυσης Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης, δημοσιεύονται από τον Πρύτανη χωρίς να τηρείται η διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων και κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

8. Στην αρχή του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 οι λέξεις «Τα μέλη Ε.Ε.Π. , Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.» διαγράφονται και αντικαθίστανται από τις λέξεις «Όλοι οι διδάσκοντες». Παρακαλούμε, συνεπώς για την εφαρμογή των ανωτέρω κατά τη διαδικασία ίδρυσης- επανίδρυσης των ΠΜΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν.4485/17 (Α΄114), επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα