Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Προσλήψεις 111 καθηγητών στο Δήμο Αμαρουσίου


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 14 Σεπτέμβριος, 2017 - 14:44 | Στην Κατηγορία:

Εύρεση εργασίας

Το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ανακοινωνει την πρόσληψη έως εκατόν έντεκα (111) ατόµων για την πλήρωση των θέσεων ωροµίσθιων καθηγητών µουσικών οργάνων και εικαστικών-καλλιτεχνικών τµηµάτων (εικαστικά – χοροί – µοντέρνες τέχνες) µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) διάρκειας έως εννέα (9) µήνες για απασχόληση στο ∆ηµοτικό Ωδείο Αµαρουσίου, ή έως οκτώ (8) µήνες για απασχόληση στα καλλιτεχνικά-εικαστικά ερασιτεχνικά τµήµατα της Επιχείρησης αντίστοιχα, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους, για την περίοδο 2017-2018 µε τις κάτωθι συγκεκριµένες ειδικότητες και κατηγορίες εκπαίδευσης:

 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΠΙΑΝΟΥ 29
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ 11
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΒΙΟΛΙΟΥ 7
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟΥ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΦΛΑΟΥΤΟΥ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΜΟΝΩ∆ΙΑΣ -ΜΕΛΟ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 2
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΠΙΑΝΟΥ  2
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΑΡΜΟΝΙΟΥ 2
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 3
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΠΑΣΟΥ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ 4
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΟΥ 2
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΝΤΡΑΜΣ 4
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 4
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΣΑΝΤΟΥΡΙΟΥ -ΚΑΝΟΝΑΚΙ 1
 • ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 5
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 4
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΨΗΦΙ∆ΩΤΟΥ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ- ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΦΑΚΟ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ- LATIN ΧΟΡΩΝ 5
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΧΙΠ-ΧΟΠ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ORIENTAL 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ SALSA 2
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ FLAMENCO 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ 4

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγµένη προϋπηρεσία διδασκαλίας τουλάχιστον τριών (3) ετών. Από τον συνολικό αριθµό των δασκάλων που πρόκειται να προσληφθούν, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα να προσλάβει σε ποσοστό µέχρι 10% του ανωτέρω αριθµού, δασκάλους χωρίς την απαιτούµενη προϋπηρεσία, προκειµένου να δώσει την δυνατότητα σε νέους δασκάλους να αποκτήσουν τη σχετική εµπειρία και προϋπηρεσία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο νοµίµως (µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής) εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισµού ∆ήµου Αµαρουσίου (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 85, τηλ. επικοινωνίας : 210-8056314, καθηµερινά, κατά τις ώρες από 10.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ.), από την 15-09-2017 και για δέκα (10) ηµέρες, έως και την 25-09-2017. Αιτήσεις µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστηµένης αποστολής των δικαιολογητικών µέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυµεταφοράς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ηµεροµηνία αποστολής εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας.

Για πληροφορίες σχετικά µε την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για τη διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-8056314-5 καθηµερινά, στις εργάσιµες ηµέρες και από ώρα 10.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ. Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ήµου (∆ηµαρχείο: οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & ∆. Μόσχα, ισόγειο), καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αµαρουσίου: www.maroussi.gr.

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

 

Φτιάξε δωρεάν προφιλ στο Proson.gr και στείλε το βιογραφικό σου ΕΔΩ

 

 

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα