Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Παιδαγωγός ζητείται στο Δήμο Μεσολογγίου


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 13 Σεπτέμβριος, 2017 - 15:09 | Στην Κατηγορία:

Εύρεση εργασίας 

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου» με κωδικό ΟΠΣ 5002004 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων»

1 ΠΕ Παιδαγωγός

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν

είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31, ΤΚ. 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψη κας Γκιάφη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2631360988). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 
 
Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα